Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & spol.

 

 • Advokátní kancelář působí v současné podobě od roku 1996, kdy vnikla spojením dvou samostatných kanceláří JUDr. Antonína Janáka a JUDr. Vladimíra Zeithamla. Tito hlavní partneři spojením svých kanceláří vytvořili právní firmu, která je připravena poskytovat právní služby v jakékoliv oblasti práva a vyhovět jak požadavkům na poskytování právních služeb jednotlivým klientům v individuálních záležitostech, tak nabídnout výhody týmové práce na rozsáhlejších úkolech pro podnikatelskou klientelu.
 • Snahou partnerů kanceláře bylo vždy vytvořit universální kancelář, která se zabývá všemi oblastmi práva. Specializace je pak důsledkem zaměření jednotlivých členů kanceláře.
 • Struktura kanceláře se sídlem v Praze a pobočkou v Příbrami spojuje výhody působení v hlavním městě s kontakty na regionální úrovni, což dále prohlubuje možnost výkonu jak tzv. klasické advokacie, jako ochrany individuálních práv, tak realizaci náročných úkolů obchodního práva.
 •  
 • Advokátní kancelář poskytuje právní služby ve všech základních oblastech práva. Dle specializace jednotlivých členů advokátní kanceláře poskytuje kvalifikované právní služby ze všech základních  oborů práva obchodního, občanského, rodinného, trestního, ústavního, správního, insolvenčního, finančního a práva cenných papírů, a to v celé šíři těchto oborů, tedy jak v oblasti agendy sporové, tak problematiky smluvní.
 •  
 • Advokátní kancelář poskytuje své služby jak klientele firemní, české i zahraniční, tak i  jednotlivým občanům, kteří se rozhodli pro profesionální právní služby.
 •  
 • Advokátní kancelář poskytuje služby v českém, anglickém, slovenském  a ruském jazyce.
 •  
 • V advokátní kanceláři JANÁK ZEITHAML a spol. spolupracuje zkušený tým šesti právníků: JUDr. Antonín Janák, JUDr. Vladimír Zeithaml, JUDr. Anna Janáková, Mgr. Jozef Barát a Mgr. Fratišek Šaur. 

 

Sídlo kanceláře:

AK JANÁK ZEITHAML & spol.
Matoušova 515
150 00 Praha 5
tel. +420 224 826 684
fax  +420 224 826 871
e-mail: akjanakzeithaml.cz
 

Pobočka Příbram:

AK JANÁK ZEITHAML & spol.
nám. TGM č. 142
262 01 Příbram 1
tel. +420 318 628 104
fax  +420 318 626 991
e-mail: akjanakadvokati.pb.cz