Významní klienti

 

Ministerstvo Průmyslu a obchodu ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Český Olympijský výbor, o.s.

GESTOR ochranný svaz autorský, o.s.

Povodí Vltavy, s.p.

ČR - Státní fond životního prostředí

Lesy České republiky, s.p.

ČR - Státní ústav pro jadernou, chemickou a  biologickou obranu

ČR - Zdravotnické zabezpečení krizových stavů

Podnikatelská družstevní záložna

Vodní zdroje Holešov, a.s.

Národná banka Slovenska

Rodinný pivovar Bernard, a.s.

Pivovar Nová Paka, a.s.

Gema Art Group, a.s.

 

Sídlo kanceláře:

AK JANÁK ZEITHAML & spol.
Matoušova 515
150 00 Praha 5
tel. +420 224 826 684
fax  +420 224 826 871
e-mail: akjanakzeithaml.cz
 

Pobočka Příbram:

AK JANÁK ZEITHAML & spol.
nám. TGM č. 142
262 01 Příbram 1
tel. +420 318 628 104
fax  +420 318 626 991
e-mail: akjanakadvokati.pb.cz