Zaměření

 

Advokátní kancelář poskytuje právní služby ve všech základních odvětvích práva. Dle specializace jednotlivých členů advokátní kanceláře poskytuje kvalifikované právní služby ze všech oborů práva, zejména práva obchodního, občanského, rodinného, trestního, ústavního, správního, finančního, insolvenčního a práva cenných papírů, a to v celé šíři těchto oborů, tedy jak v oblasti agendy sporové, tak problematiky smluvní. Ve spolupráci s renomovanými exekutory poskytuje kancelář efektivní vymáhání pohledávek. 

Advokátní kancelář poskytuje své služby jak klientele firemní, české i zahraniční, tak i  jednotlivým občanům, kteří se rozhodli profesionální právní služby vyhledat.

Advokátní kancelář poskytuje služby v českém, anglickém, slovenském  a ruském jazyce.

Poskytování právních služeb zahrnuje právní poradenství, stanoviska, rozbory, sepisování listin, žalob, návrhů a dalších podání, vyjednávání smírů, dohod a narovnání mezi stranami, zastupování před soudy a jinými orgány (katastrální úřady, Policie ČR, obce, kraje, finanční úřady). Dále pro své klienty advokátní kancelář zajišťuje úschovu peněz na specializovaných chráněných bankovních účtech, jakož i úschovu ostatních listin či cenných papírů. 

 

Sídlo kanceláře:

AK JANÁK ZEITHAML & spol.
Matoušova 515
150 00 Praha 5
tel. +420 224 826 684
fax  +420 224 826 871
e-mail: akjanakzeithaml.cz
 

Pobočka Příbram:

AK JANÁK ZEITHAML & spol.
nám. TGM č. 142
262 01 Příbram 1
tel. +420 318 628 104
fax  +420 318 626 991
e-mail: akjanakadvokati.pb.cz